Mājup
Sveiki Alsungā!
Ūdens analīzes
Novada dome - Aktualitātes
16.04.14, 15:04

Atzinumi par testēšanas rezultātiem ūdenim avotos- 

"Zaļumos"- šeit:

'Ziedlejās"- šeit:

 

 
Domes sēde
Jaunumi - Pašvaldībā
15.04.14, 18:33

17. aprīlī plkst. 12.oo

domes sēde

Darba kārtībā:
1. Par ēkām ar vienādām adresēm Alsungas novadā.
2. Par novada domes būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas sastāvu.
3. Par plenēru "Suiti"- vides objekta izveidošanai Alsungas novadā
4. Par pašvaldības dzīvokļu, to apakšīres un nomas telpu līgumiem
5. Par Magoņu ielas remontdarbiem.
6. Muzeja vadītājas K.Brūkles informācija par tūrisma rallija norisi.
7. Par Alsungas novada domes Muzeja Nolikumu. Alsungas novada domes krājumu komisijas Nolikums.
8. Izpilddirektora V.Dunajeva iesniegums par ēku "Almāles mežniecība" turpmāko apsaimniekošanu.
9. Par 17.04.2014. saistošiem noteikumiem Nr.4/2014 " Nolikumi par licencēto vēžošanu un makšķerēšanu Kukšu ezerā. " Par zvejas tīklu limitu Kukšu ezerā.
10. Pašvaldības priekšsēdētāja A.Sokolovska informācija .

 
Lieldienas Alsungā
Jaunumi - Kultūras namā
11.04.14, 11:06

Lieldienas Alsungā

Alsungas sv. Miķeļa Romas katoļu baznīca
 
13. aprīlis - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena. Svētā Mise plkst. 11.00
16. aprīlis - Lielās nedēļas trešdiena. Svētā Mise plkst.18.00
17. aprīlis – Lielā ceturtdiena. Svētā Mise plkst. 18.00
18. aprīlisLielā piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas
dievkalpojums plkst. 11.00
19. aprīlisLieldienu vigīlijas Svētā Mise plkst. 19.00
20. aprīlisKunga augšāmcelšanās. Lieldienu svētdiena. Svētā Mise plkst. 8.00
 
Jūrkalnes sv.Jāzepa Romas katoļu baznīca
 
13. aprīlis - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena. Svētā Mise plkst. 9.00
18. aprīlis – Lielā piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums plkst. 14.00
20. aprīlis – Kunga augšāmcelšanās. Lieldienu svētdiena. Svētā Mise plkst. 11.00
 
Gudenieku sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca
 
20. aprīlis – Kunga augšāmcelšanās. Lieldienu svētdiena. Svētā Mise plkst. 13.00
 
 
Dižgabalkalnā
20. aprīlī plkst. 12.00
 
Lieldienu svinēšana
 
ar dziesmām, dejām, šūpošanos, konkursiem,
spēlēm, atrakcijām, veselības tējas baudīšanu!
Piedalīsies skolēnu pašdarbības kolektīvi.
Ņemiet līdz stiprāko un smukāko olu.
Saimnieces!
Gaidīsim jūs kārumu tirdziņā!
Ja ir vēlēšanās izsolīt kādu torti-lūdzu!