Mājup arrow Novada dome arrow Iepirkumi
Iepirkumi
Liepu ielas rekonstrukcija Drukāt E-pasts
17.04.15, 09:44

 

Publikācijas datums

17.aprīlis 2015.g.

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro

Iepirkuma veids

Būvdarbi

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: ef3ab566dec459b60b5ab6f159e51393

Identifikācijas numurs

AND-2015/2

Paredzamā iepirkuma priekšmets

“Liepu ielas rekonstrukcija Alsungā , Alsungas novadā 2. kārta”.

CVP kods

45233300-2

Piedāvājums spēkā līdz

2015.gada 8.maijam plkst. 14.00

Vērtēšanas kritēriji

Zemākā cena

Pielikumi

Nolikums- šeit: ar pielikumiem-

Izvietojums kartē- šeit:

Ģenplāns- šeit: ; šeit: ; šeit:

Ģenprofils- šeit: ; šeit:

Šķērsgriezumi- šeit: ; šeit:

Vertikālais plānojums- šeit: ; šeit:

Darbu daudzuma kopsavilkums- šeit:

Pakaidrojuma raksts- šeit:

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums

 
Atkārtota MEŽNIECĪBAS izsole Drukāt E-pasts
27.03.15, 09:50

 '' Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Mežniecība'' Alsungā , Alsungas novadā, kas sastāv no 2 apbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo platību 1.50 ha un administratīvās ēkas un piecām palīgēkām un ir reģistrēts Alsungas novada zemesgrāmatu nodalījumā uz Alsungas novada domesvārda nodalījumā Nr.1000 00152768 ar kadastra numuru 6242 009 0332

 

Izsole notiks 2015.gada 7.maijā plkst. 16.00, izsoles nosacītā cena 20000.00 EUR, nodrošinājums 2000.00 EUR, reģistrācijas maksa 30.00EUR.

Atsavināšanas metode - objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EURO.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2015.gada 7.maijam plkst. 16.00.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.alsunga.lv mājaslapā vai Alsungas novada domē un reģistrācija , darbdienās Alsungas novada domē Alsungā , Pils ielā 1, nekustamā īpašuma speciālistes kabinetā vai pie sekretāres ; tālr. 27813338, 63351342'' .

Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saitīti par nekustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda. Objekta apskate iepriekš sazvanoties katru darba dienu no plkst.9.00-16.00.''

Atkārtotās izsoles noteikumi- šeit:

 
Autobusa ISUZU TURQUOISE izsole Drukāt E-pasts
27.03.15, 09:47

 ''Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu- autobusu pasažieru ''ISUZU TURQUOISE''

Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 14.30, izsoles nosacītā cena 35000.00 EUR, nodrošinājums 3500.00 EUR, reģistrācijas maksa 7.00EUR.

Atsavināšanas metode - pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EURO.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2015.gada 23.aprīlim plkst. 14.30

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.alsunga.lv mājaslapā vai Alsungas novada domē un reģistrācija , darbdienās Alsungas novada domē Alsungā , Pils ielā 1, nekustamā īpašuma speciālistes kabinetā vai pie sekretāres ; tālr. 27813338, 63351342'' .

Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saitīti par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.

Izsoles noteikumi- šeit:

 
Malkas piegāde 2015. gadā. Drukāt E-pasts
23.02.15, 09:08

 

Publikācijas datums

23.februāris 2015.g.

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Piegādes

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: ef3ab566dec459b60b5ab6f159e51393

Identifikācijas numurs

AND-2015/1

Paredzamā iepirkuma priekšmets

‘’Malkas piegāde Alsungas novada domei 2015. gadā’’

CVP kods

03412000-8

Piedāvājums spēkā līdz

2015.gada 11.marts plkst. 14.30

Vērtēšanas kritēriji

Zemākā cena

Pielikumi

Nolikums- šeit:

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums- šeit:

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums-šeit:

 
Mežniecības izsole Drukāt E-pasts
30.01.15, 10:54

Alsungas novada dome nodod atsavināšanai atklātā atkārtotā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Mežniecība'' Alsungā , Alsungas novadā, kas sastāv no 2 apbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo platību 1.50 ha un administratīvās ēkas un piecām palīgēkām un ir reģistrēts Alsungas novada zemesgrāmatu nodalījumā uz Alsungas novada domes vārda nodalījumā Nr.1000 00152768 ar kadastra numuru 6242 009 0332.

Izsole notiks 2015.gada 5.martā plkst. 15.00, izsoles nosacītā cena 21440.00 EUR, nodrošinājums 2144.00 EUR, reģistrācijas maksa 30.00EUR.
Atsavināšanas metode - objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EURO.
Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2015.gada 5.martam plkst. 15.00.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.alsunga.lv mājaslapā vai Alsungas novada domē un reģistrācija , darbdienās Alsungas novada domē Alsungā , Pils ielā 1, nekustamā īpašuma speciālistes kabinetā vai pie sekretāres ; tālr. 27813338, 63351342'' .
Objekta apskate iepriekš sazvanoties katru darba dienu no plkst.9.00-16.00.''
 
Iepirkuma nolikums- šeit:
 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Turpināt > Beigas >>

Rezultāti 1 - 9 no 107