Mājup arrow Novada dome arrow Iepirkumi
Iepirkumi
Liepu ielas rekonstrukcija Drukāt E-pasts
22.04.14, 10:08

Publikācijas datums

22.aprīlis 2014.g.

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro

Iepirkuma veids

Būvdarbi

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: ef3ab566dec459b60b5ab6f159e51393

Identifikācijas numurs

AND-2014/3 EZF

Paredzamā iepirkuma priekšmets

“Liepu ielas rekonstrukcija Alsungā , Alsungas novadā 1. kārta”.

CVP kods

45233300-2

Piedāvājums spēkā līdz

2014.gada 8.maijam plkst. 14.30

Vērtēšanas kritēriji

Zemākā cena

Pielikumi

Nolikums ar pielikumiem

Rekonstrukcijas nolikums- šeit:

Paskaidrojuma raksts- šeit:

Darba daudzumu kopsavilkums- šeit:

Paskaidrojuma raksts tāmēm- šeit:

Objekta izvietojums kartē- šeit:

CD-2-1- šeit: ; CD-2-2- šeit: ; CD- 4-2- šeit: ; CD-5-1- šeit:

CD-5-2- šeit: ; CD-5-3- šeit: ; CD-5-4- šeit: ; CD-5-5- šeit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums

 

 

 
Pašv. autoceļa Rijas- Zaļumi rekonstrukcija Drukāt E-pasts
04.04.14, 11:40

Informatīvs paziņojums par iepirkumiem

Publikācijas datums

4.aprīlis2014.g.

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro

Iepirkuma veids

Būvdarbi

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: ef3ab566dec459b60b5ab6f159e51393

Identifikācijas numurs

AND-2014/2 EZF

Paredzamā iepirkuma priekšmets

„Pašvaldības autoceļa Rijas-Zaļumi rekonstrukcija’’

CVP kods

45233300-2

Piedāvājums spēkā līdz

2014.gada 22.aprīlim plkst. 14.30

Vērtēšanas kritēriji

Zemākā cena

Pielikumi

Nolikums šeit:

Pielikumi-

šeit: , šeit: , šeit: , šeit: , šeit: , šeit:

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

 

Noslēgtais iepirkuma līgums

 

 
Atkārtota izsole Drukāt E-pasts
21.03.14, 15:51

 Paziņojums par kustamās mantas atkārtotu izsoli

Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustāmo mantu - vieglo automašīnu Citroen Xsara, izgatavošanas gads 2001, nosacītā cena - 230.00 euro (t.sk. PVN), nodrošinājums 2.30 euro, dalības maksa -7,00 euro, izsoles solis - 30,00 euro.
Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Alsungas novada domes kontā: reģ.Nr.90000036596 kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Alsungas novada domes kasē .
 
Izsole notiks 2014. gada 10. aprīlī plkst. 14.30 Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:
vai pašvaldībā pie sekretāres, informācija pa tālr. 27813338, automašīnu var apskatīt sazvanoties pa tālr. 29386460. Pieteikumus pieņems Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā līdz 10.04.2014. plkst. 14.30.
 
Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.
 
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Alsungas PII Drukāt E-pasts
14.03.14, 10:43

Informatīvi paziņojumi par iepirkumiem

 

Publikācijas datums 14. marts. 2014. gads
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170ooo euro.
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Alsungas novada dome
Nodokļu maksātāja PVN reģ. Nr. LV 90000036596
Adrese Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV 2206
Kontaktpersona santa Kreičamane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: ef3ab566dec459b60b5ab6f159e51393
Identifikācijas Nr. AND-2014/1KPFI
Paredzamā iepirkuma priekšmets „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Alsungas novada pirmskolas izglītības iestādes ēkā’’
CVP kods 45000000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2014. gada 31. martam plkst. 14.30
Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Pielikumi

Nolikums šeit:


tehniskās prasības un specifikācija A tips šeit:

Aa tips šeit:

B tips šeit:

C tips šeit:

D tips šeit:

H tips šeit:

T1 tips šeit:

T2 tips šeit:

LED lampu sadalījums un tāme šeit:

Telpu shēma šeit:

Ēkas energoaudita pārskats šeit:

Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes- šeit:
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums- šeit:
Noslēgtais iepirkuma līgums Līgums- šeit:

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Atkārtota izsole Drukāt E-pasts
31.01.14, 10:23

Paziņojums par kustamās mantas atkārtotu izsoli

Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustāmo mantu - vieglo automašīnu Citroen Xsara, izgatavošanas gads 2001, nosacītā cena - 455.00 euro (t.sk. PVN), nodrošinājums 45.50 euro, dalības maksa -7,00 euro, izsoles solis - 30,00 euro. Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Alsungas novada domes kontā: reģ.Nr.90000036596 kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Alsungas novada domes kasē .
 
Izsole notiks 2014. gada 20. februārī plkst. 14.30 Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.alsunga.lv vai pašvaldībā pie sekretāres, informācija pa tālr. 27813338, automašīnu var apskatīt sazvanoties pa tālr. 29386460. Pieteikumus pieņems Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā līdz 20.02.2014. plkst. 14.30.
 
Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.
Ar automašīnas Citroen Xsara atkārtotas izsoles noteikumiem varat iepazīties šeit:
 
Alsungas novada dome ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustāmo mantu - autobuss pasažieru automašīnu Ford Transit, izgatavošanas gads 2000, nosacītā cena - 1067.00 euro (t.sk. PVN), nodrošinājums 106.70 euro, dalības maksa - 7,00 euro , izsoles solis - 30,00 euro.
Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Alsungas novada domes kontā: reģ.Nr.90000036596 kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Alsungas novada domes kasē . Izsole notiks 2014. gada 20. februārī plkst. 14.30 Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.alsunga.lv vai pašvaldībā pie sekretāres, informācija pa tālr. 27813338, automašīnu var apskatīt sazvanoties pa tālr. 29386460.Pieteikumus pieņems Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā līdz 20.02.2014. plkst. 14.30.
 
Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.
 
Ar autobusa Ford Transit atkārtotas izsoles noteikumiem varat iepazīties šeit:
 
 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Turpināt > Beigas >>

Rezultāti 1 - 9 no 98