Lieldienas

1.aprīlī plkst. 13.00 Lieldienu Jampadracis Dižgabalkalnā.
Lasīt tālāk

Izrāde SILVIJA

21. martā plkst. 19.00 Alsungas kultūras namā izrādes "Silvija".
Lasīt tālāk

Mazo projektu konkurss Mēs Alsungai! 2018.

Alsungas novada dome izsludina Alsungas iniciatīvu projektu konkursu "Mēs Alsungai! 2018".
Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas novada domē (Pils ielā 1), sūtītu pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu līdz 03.04.2018.(ieskaitot) plkst.17.00.
Lasīt tālāk