Alsungas novada domes priekšsēdētāja apstiprināšana

21. jūnijā Alsungas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētaja Rasma Cīrule sasauca 2017. gada 3. jūnijā ievēlētos deputātus uz pirmo domes sēdi.
Lasīt tālāk

EKC SUITI nometnes bērniem


Lasīt tālāk

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.
Lasīt tālāk