Komitejas sēde

14. novembrī plkst. 16.00. domes sēžu zālē Pils ielā 1, Alsungā notiks Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komiteju sēde.


Lasīt tālāk

Mans mīļākais skaņdarbs Latvijai

14.novembrī plkst. 17.00 Alsungas Mūzikas skola aicina uz koncertu "Mans mīļākais skaņdarbs Latvijai".


Lasīt tālāk

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 101. GADADIENAS PASĀKUMS

16.novembrī plkst. 19.00 Alsungas kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltīts svinīgs pasākums.

Sveiksim labākos darbu darītājus un klausīsimies koncertu, pēc svinīgās daļas balle.
Lasīt tālāk